PERSONVERN

JURIDISK MEDDELELSE

Ejeren af dette websted www.mentos.dk (”nettet”), er PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V.(”PVM”), et selskab tilhørende PERFETTI VAN MELLE-GRUPPEN (”PVM-GRUPPEN”), med følgende identifikationsdata:

 

Hjemsted: Perfetti Van Melle Benelux B.V.

SKATTEKODE: NL001875607B01

Telefon: +31 76 52 75 000

Fax: +31 76 522 85 60

Registreringsdetaljer: 20045885

 

Webadgang

Denne juridiske meddelelse regulerer brugerens (”Bruger”) adgang til og brug af internettet med det formål at give information til brugeren relateret til PVM-GRUPPEN, PVM, dets produkter, aktiviteter og kampagner.

Ved at besøge og bruge vores websted, accepterer brugeren vilkårene i nærværende juridiske meddelelse, Politik om privatlivets fred og Cookies og Politik om Cookies på internettet.

Før brug af internettet, skal brugeren læse Juridiske meddelelse, Politik om privatlivets fred og Politik om Cookies omhyggeligt, da disse kan tilpasses eller ændres når som helst. Hvis brugeren ikke accepterer vilkårene i denne juridiske meddelelse, kan han/hun ikke bruge nettet eller dets indhold.

 
Anvendelse og funktion af nettet

Brugeren indvilliger i at udvise omhyggelig brug af internettet og af de oplysninger, der er indeholdt i det, han/hun er underlagt dets bestemmelser og denne juridiske meddelelse samt alle andre nødvendige betingelser, som PVM kan fastsætte herom på nettet.

Endvidere må brugeren ikke begå nogen lovovertrædelse med det formål at beskadige, misbruge og/eller overbelaste nettet eller på nogen måde forhindre den normale brug og funktionen af det.

Brugeren får besked, hvis denne juridiske meddelelse og Politik om privatlivets fred eller Cookies ikke overholdes, eller hvis andre relevante vilkår eller betingelser på nettet ikke opfyldes, PVM forbeholder sig ret til at begrænse, suspendere eller opsige Brugerens adgang til internettet, og gør brug af enhver teknisk foranstaltning til at gøre det.

PVM bestræbelser sig på at opretholde en god drift af nettet, undgå fejl, eller hvis det er nødvendigt for at reparere det, og holde nettets indhold behørigt ajourført. Men PVM garanterer ikke tilgængeligheden og kontinuiteten i webadgangen, eller tilstedeværelsen af fejl i indholdet, eller at disse opdateres tilsvarende.

Ansvar

Adgang til internettet og brug af enhver oplysning eller mekanisme der findes derpå, udføres under ansvar af brugeren.

PVM er ikke ansvarlig for eventuelle skader og/eller tab, der direkte eller indirekte kan forekomme på grund af adgang til eller brug af oplysningerne på nettet og især for oplysninger vedrørende tredjeparter, der er forskellige fra PVM, herunder, men ikke begrænset til, dem der er produceret af operativsystemer eller forårsaget af vira og/eller angreb på systemet. Ligeledes er PVM ikke ansvarlig for skader, som brugeren kan lide på grund af utilstrækkelig brug af nettet, tjeneste eller dækningsproblemer, afbrydelser, manglende eller defekt kommunikation og/eller internetkommunikation.

Desuden er PVM ikke ansvarlig for skade og/eller tab for brugers software og/eller hardware i forbindelse med adgang til og brug af nettet.

 Brugeren er ansvarlig for skader eller tab af enhver art, som PVM måtte lide som følge af overtrædelsen af enhver af de forpligtelser, som brugeren er underlagt i henhold til denne juridiske meddelelse, andre vilkår angivet på internettet og/eller gældende lovgivning til enhver tid.

 
Politikker vedrørende links

a) Links til nettet

Enhver tredjepart, der har til hensigt at inkludere et link til nettet (”Link til webstedet”) på et websted, skal indhente forudgående samtykke skriftligt fra PVM, overholde gældende lovgivning, og under ingen omstændigheder gemme deres egne eller tredjeparts indhold der: (i) er ulovlige, krænkende, voldelige, racistiske, diskriminerende, nedværdigende, sexrelateret osv.; og/eller (ii) er egnet eller uegnet i forhold til PVM aktivitet.

Linket betyder på ingen måde, at PVM støtter, fremmer, garanterer, overvåger og/eller anbefaler indholdet og/eller tjenesterne på det linkede websted, og ej heller er ansvarlig for indholdet på det.

I tilfælde af manglende overholdelse af et af de ovennævnte vilkår, vil PVM straks give tilbagekaldelse af samtykket til link af webstedet, som vil være forpligtet til at slette linket.

b) Links til andre websteder

På nettet, kan andre links inkluderes, som tillader brugeren at få adgang til andre websteder (”linkede websteder”).

Eksistensen af tilknyttede websteder indebærer på ingen måde, at PVM anbefaler, henstiller, fremmer, identificerer og/eller er i overensstemmelse med de erklæringer, indhold og/eller tjenester, der leveres via de tilknyttede websteder. Som følge heraf er PVM ikke ansvarlig for indholdet og andre betingelser for de linkede websteder, og derfor er brugeren den eneste person, der er ansvarlig for at kontrollere og acceptere dem ved hver adgang og hver brug.

 

Intellektuelle rettigheder

Alle intellektuelle rettigheder vedrørende design, databaser, underliggende computerprogrammer (herunder kildekoder) samt de forskellige elementer, der udgør nettet (tekster, grafik, fotografi, videoer, lydoptagelser, farvekombinationer osv.) (”Indhold”), samt strukturen, udvælgelsen og rækkefølgen af disse er ejet af PVM, PVM-GRUPPEN eller dets licensgivere. Eventuelle logoer, der er inkluderet på nettet (såsom, men ikke begrænset til, varemærker og/eller designs) tilhørende PVM, PVM-GRUPPEN eller dets licensgivere.

Brug af nettet er ikke ensbetydende med tildeling af rettigheder over nettet eller dets indhold.

Det er strengt forbudt for brugeren at reproducere, transformere, distribuere, offentliggøre, formidle, udtrække og/eller udføre nogen anden form for ikke-autoriseret diffusion eller brug af internettet, dets indhold og/eller PVM-logoer.

Uautoriserede brug af indholdet, nettet og/eller PVM-logoerne samt eventuelle skader for PVM og/eller PVM-GRUPPENS intellektuelle rettigheder kan give anledning til udøvelse af de tilsvarende juridiske handlinger og ansvar, der måtte opstå som følge af disse.

 
Adskillelighed

Hvis nogen af klausulerne i denne juridiske meddelelse erklæres helt eller delvis ugyldig eller ugyldige, vil denne ugyldighed kun påvirke bestemmelsen eller den pågældende del, mens disse fortsat vil blive fastholdt for alt andet, kun under hensyntagen til bestemmelsen eller den del heraf, der er berørt. Med henblik herpå, vil kun den ugyldige bestemmelse af denne juridiske meddelelse være ugyldig, og ingen andre dele eller bestemmelse vil være ugyldig, påvirket eller skadet på grund af ugyldighed, undtagen i det tilfælde, at det bliver afgørende for påvirkning af denne juridiske meddelelse, helt og fuldt.

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger og cookies

Perfetti van Melle Benelux B.V., (herefter PVM) bekymrer sig om dit privatliv og er forpligtet til at beskytte det. Perfetti Van Melle kan indsamle personlige oplysninger fra de besøgende på www.mentos.dk.

Dette websted drives af PVM.

Denne privatlivspolitik beskriver de typer oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi bruger og beskytter dem.

Denne politik fortæller dig, hvad du skal gøre, hvis du ikke vil have dine personlige oplysninger indsamlet, når du besøger vores hjemmeside, og hvordan du kan ændre de oplysninger, du allerede har givet os.

Denne privatlivspolitik gælder ikke for bannere, konkurrencer og andre reklamer eller kampagner, vi kan sponsorere eller, som man kan deltage i på websteder ejet af tredjepart.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for sådan behandling er Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Typer af personoplysninger der behandles
Navigationsdata

De computerbaserede systemer og softwareprocedurerne, der er involveret i arbejdet på dette websted, vil, under udførelse af deres normale tjeneste, komme i besiddelse af nogle personlige oplysninger, hvis transmission er underforstået ved brugen af protokollerne om internetkommunikation. Disse oplysninger indsamles ikke for at være tilknyttet nogen identificerede personer, men gennem processer og tilknytning til data ejet af tredjeparter kan det på egen hånd føre til identifikation af brugere. I denne kategori af data er inkluderet IP-adresserne eller navnene gemt i domænet for de computere, der anvendes af dem, der har adgang til hjemmesiden, adresserne i notation URI (Uniform Resource Identifier) for de krævede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, metoden, der bruges til at videresende anmodningen til serveren, størrelsen af den modtagne fil som svar, cifferkoden, der viser tilstanden af svaret givet af serveren (god, fejl, osv.) og andre parametre forbundet med operativsystemet og strukturen og betingelserne af brugerens computer. Disse data bruges kun til anonyme statistiske oplysninger om brugen af hjemmesiden og kontrollere dens korrekte udførelse og slettes straks efter behandling. Oplysningerne kan bruges til at undersøge ansvar, hvis der sker overtrædelser af databehandling mod hjemmesiden.

Personoplysninger

Vi vil muligvis indhente personlige oplysninger. Personoplysninger er oplysninger, hvorfra du kan blive personligt identificeret.

Dette inkluderer det dit navn, adresse, brugernavn, e-mailadresse, telefonnummer og kreditkortoplysninger. Vi kan indsamle oplysninger fra brugere med henblik på at besvare spørgsmål, og sådanne data vil blive behandlet i henhold til vores politik og gældende lovgivning.

Data der frivilligt stilles tilrådighed af brugeren

Den valgfrie, udtrykkelige og frivillige videresendelse af personoplysninger fra brugeren på registreringsformularer, der findes på denne hjemmeside, indebærer den efterfølgende erhvervelse af afsenderens data. Disse data behandles af PVM med det formål at reagere på den krævede service og, hvis du giver dit samtykke, at sende oplysninger og reklamemateriale via e-mail.

Beskyttelse af børn

PVM er forpligtiget til at beskytte børns personlige oplysninger. Webstedet er designet og beregnet til at blive brugt af folk i alderen 16 år og derover. Hvis du er over 16 år, men under 18 år gammel, bør du gennemgå betingelserne i denne politik om privatlivets fred med dem, der har forældremyndigheden, for at sikre dig, at I begge forstår dem. Selvom vi ikke er ansvarlige for at bestemme vores brugeres alder, vil vi muligvis udføre verifikationskontrol.

Hvis du er under 16 år gammel (tjek denne aldersgrænse med jeres nationale love), skal du skal have tilladelse/godkendelse fra dem, der har forældremyndigheden, for at bruge denne hjemmeside til at komme i kontakt med os ved at sende dine personlige data

Formålet med behandlingen

Du beslutter frivilligt, om du ønsker at give os dine personlige oplysninger. I nogle tilfælde kræves personlige data for at kunne udføre visse funktioner. Igennem hele hjemmesiden kan du blive bedt om at levere personlige data, så du kan tilmelde dig præmieaftaler eller konkurrencer, modtage oplysninger eller mailings, udfylde en undersøgelse eller kommentere eller lave en forespørgsel. I disse tilfælde bruger PVM en pop op-skærm med oplysninger om behandling af personoplysninger og et afkrydsningsfelt for at opnå samtykke. Du kan stole på, at PVM ikke indsamler personlige oplysninger, medmindre du giver disse oplysninger frivilligt.

Dine personlige data bruges af PVM til det formål, de blev indsamlet (for eksempel til at besvare din forespørgsel, indmelde dig i en konkurrence eller sende dig en prøve). De kan også bruges af os til at forbedre vores produkter og hjemmesider og kontakte dig vedrørende andre produkter og tjenester, som kan være af interesse for dig (herunder dem, vi kan tilbyde i fællesskab med andre virksomheder). Vi kan også dele det med eller videregive det til andre virksomheder i Perfetti Van Melle-gruppen og tredjeparter, der direkte støtter PVM’s aktiviteter og hjemmesideudvikling.

Vi kan supplere de oplysninger, du har givet os, med andre oplysninger, vi har, eller som vi modtager fra tredjeparter. Vi gør dette for markedsføringsformål for at give mere målrettede produkter og tjenester, der opfylder dine behov.

Behandlingsarrangementer

Det er vigtigt at vide, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Personoplysninger behandles af PVM eller af en dataprocessor, der direkte udpeges af PVM, kun for så længe som nødvendigt for de formål, hvortil dataene blev indsamlet eller efterfølgende behandlet.

Specifikke sikkerhedsprocedurer overholdes for at forhindre risikoen for deres ødelæggelse eller tab, uanset om det er gennem uautoriseret adgang til data eller behandlingsoperationer, der enten er ulovlige eller uforenelige med de formål, hvortil dataene bliver indsamlet. I overensstemmelse med loven har PVM, i overensstemmelse med de vigtigste internationale standarder, også truffet yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risici med hensyn til fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de indsamlede og behandlede personoplysninger.

Deling, kommunikation og formidling af data

De data, vi indsamler, kan overføres eller meddeles til andre virksomheder i Perfetti Van Melle-gruppen og tredjeparter, som direkte støtter PVM’s aktiviteter og udvikling af hjemmesider. Til tider hyrer PVM tredjeparter til at behandle og analysere dataene. Bortset fra de nævnte tilfælde vil data ikke blive offentliggjort eller givet til nogen, medmindre dette er i overensstemmelse med kontraktlige og retlige forpligtelser, eller brugerne har givet deres samtykke.

PVM og dets tredjeparts databehandlere vil overfører og behandle dine personlige data under hensyntagen til de nødvendige forholdsregler for at opretholde den personlige sikkerhed.

Databeskyttelsesrettigheder

PVM oplyser, at brugeren har ret til at kræve adgang til og berigtigelse af eller sletning af hans/hendes personoplysninger eller indskrænkning eller indsigelse mod behandling, ligesom retten til dataoverførbarhed eller til tilbagekaldelse af samtykke givet, ved henvendelse til PVM i en skriftlig meddelelse til Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller ved at sende en e-mail til pvmdpo@it.pvmgrp.com til den databeskyttelsesansvarlige, idet der altid fremlægges en kopi af identifikationsdokumentet eller ethvert andet dokument, der beviser det.

PVM forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at efterprøve sandheden af de personoplysninger, som deltagerne har fremlagt, samt vindernes alder og identitet, inden de fortsætter med præmien. 

Cookies

Cookies er tekstfiler, der er placeret på din computers harddisk af en websideserver. Perfetti Van Melle bruger cookies til at gøre vores websteder lettere at bruge og til bedre skræddersy webstedet og vores produkter til dine interesser og behov. Cookies kan også bruges til at gøre dine fremtidige aktiviteter på vores hjemmeside hurtigere. Et websted kan for eksempel genkende, at du har givet personlige oplysninger og afstå fra at anmode om samme information en gang til.

Vi kan også bruge cookies til at indsamle oplysninger om din computer, f.eks. din IP-adresse (et nummer tildelt til din computer, når du surfer på internettet) eller den type internetbrowser eller operativsystem du bruger, og knytte disse til dine personlige data. Dette er for at sikre, at vores websteder præsenterer den bedste weboplevelse for dig og er effektive informationsressourcer.

Til opbevaring af disse cookies bruger Perfetti Van Melle en pop op-skærm med information om cookies og et afkrydsningsfelt for at opnå samtykke. Du kan også deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Afvisning af cookies på webstedet, kan medføre manglende evne til at besøge bestemte områder af webstedet eller modtage personlig information, når du besøger webstedet.

 

Google Analytics

Websiderne kan bruge webanalyseværktøjer, som Google Analytics og/eller Unica, til at spore dine interaktioner med et websted og gemme oplysninger, f.eks. hvornår tid du besøgte det, om du har besøgt det før og hvilket websted henviste dig til det. Webstedsmålestatistikker kan bruges til at personliggøre din webstedsoplevelse samt at evaluere - anonymt og samlet - statistikker over webstedets aktivitet. Vi bruger disse oplysninger til at måle effektiviteten af vores web tilstedeværelse og til at kompilere statistiske rapporter.

Når vi bruger Google Analytics, kan vi dele disse oplysninger med Google for at hjælpe Google med at forbedre sine produkter og tjenester. Hverken vi eller Google skal bruge (eller tillade tredjepart at bruge) dette værktøj til at spore eller indsamle personlige data om dig eller tilknytte dine personlige oplysninger med Google Analytics-data.

Pixelkoder

Nogle af de sider, du besøger, kan også indsamle oplysninger ved hjælp af pixelkoder (også kaldet ”clear gifs”), der kan deles med tredjeparter, der direkte understøtter PVM’s salgsfremmende aktiviteter og udvikling af websteder. For eksempel kan brugeroplysninger om besøgende på vores hjemmesider deles med vores tredjeparts reklamebureau for bedre at målrette internet bannerannoncer på PVM websteder. De oplysninger, der indsamles ved brug af disse pixelkoder, er imidlertid ikke personligt identificerbare, selvom det kan knyttes til dine personlige data.

Ændringer i den nuværende politik om privatlivets fred

PVM kontrollerer sin egen privatlivs- og sikkerhedspolitik regelmæssigt og vurderer om den er i overensstemmelse med de ændringer, der er indført gennem love, organisationen eller som følge af teknologisk udvikling. Enhver ændring til denne politik vil blive offentliggjort på denne side.

POLITIK OM COOKIES

Cookies er automatiske procedurer til at hente oplysninger om bestemte præferencer fra en internetbruger, mens de besøger et bestemt websted, for at give brugeren mulighed for at blive genkendt som tilbagevendende og derved tilpasse brugen og gøre navigationen hurtigere.

Typer af cookies

Følgende er en klassifikation af cookies alt efter deres egenskaber:

a) Afhængigt af det selskab, der administrerer dem:

  • Egne: Disse sendes til brugerens terminalsystem fra en computer eller et domæne, der forvaltes af editoren, hvorfra den service, som brugeren anmoder om, gives.
  • Fra tredjeparter: Disse sendes til brugerens terminalsystem fra et computersystem eller domæne, der ikke forvaltes af editoren, men af et andet firma, der behandler de data, der er indhentet via cookies.

b) Afhængigt af, hvor lang tid de er aktive:

  • Pr. session: Disse indsamler og gemmer data, mens brugeren får adgang til et websted.
  • Vedvarende: Data forbliver gemt i computersystemet og kan tilgås og behandles i en periode, der er defineret af den person, der er ansvarlig for cookien.

c) Afhængigt af formålet:

  • Teknisk: Giver brugeren mulighed for at navigere ved hjælp af en webside, platform eller applikation og bruge forskellige muligheder eller tjenester, der findes på den, f.eks. tjekke trafik- og datakommunikation, identificer sessionen, indtaste dele af begrænset adgang, huske elementer der udgør en ordre , behandle en ordre, registrere ansøgningen eller deltage i en begivenhed, bruge sikkerhedselementer under navigation, gemme indhold til diffusion af videoer eller lyd eller dele indhold via sociale netværk.
  • Tilpasning: Giver brugerne adgang til tjenester med nogle foruddefinerede generelle egenskaber alt efter visse kriterier på brugerens computersystem, f.eks. sprog, browsertype hvorigennem tjenesten åbnes, regionale konfiguration hvorfra tjenesten tilgås osv.
  • Analyse: Gør det muligt at overvåge og analysere adfærd hos brugerne af websider, som de er knyttet til (f.eks. at måle aktivitet på hjemmesider, opsætning af brugernavigationsprofiler på webstederne, så der er forbedringer på grundlag af en analyse af brugerens anvendelser af tjenesteydelser).
  • Annoncering: Muliggør styring af annonceringpladser på en webside, baseret på kriterier såsom redigeret indhold eller hyppigheden, hvormed reklamerne vises.
  • Adfærdsbaseret annoncering: Muliggør styring af annonceringpladser på en webside og lagring af oplysninger om brugeres adfærd, som er indhentet gennem en fortsat observation af navigationsvaner, som giver en bestemt profil og viser reklamer afhængigt af dette.

Deaktivering af cookies

Brugeren kan indstille browseren til at acceptere eller afvise cookies som standard.

Hvis brugeren beslutter at afvise brugen af cookies, kan visse ydelser være begrænset.

Den procedure, der er nødvendig for at blokere og fjerne cookies kan afvige fra en Internet browser til en anden, så du kan til enhver tid ændre dette efter anvisningerne i den internetbrowser der benyttes, som vist nedenfor:

Disse browsere er underlagt opdateringer eller ændringer, så vi kan ikke garantere at de falde helt sammen med versionen af din browser.

Cookies på nettet

På nettet bruges følgende typer af cookies:

-       Funksjonelle Informasjonskapsler

Google Tag Manager --> muliggjør implementering av informasjonskapsler uten å endre kildekoden

-        Informasjonskapsler til Analyse

OwnerIQ --> analyseverktøy spesialisert for forbrukeratferd

Google Analytics --> grunnleggende sidevisningssporing sendes til Google Analytics

-        Informasjonskapsler til Markedsføring

Facebook Connect --> tillater besøkende å bruke nettsiden med sin Facebook-konto

Facebook Custom Audience --> sporer et tilpasset publikum laget på Facebook

Facebook Pixel --> sporer konverteringer for Facebook

Dobbeltklikk --> annonseringsverktøy for Google som kan spore den samme brukeren på tvers av nettsteder

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brugen af cookies kan brugeren sende en skriftlig forespørgsel via e-mail til: pvmdpo@it.pvmgrp.com.

INFORMATION TIL REGISTREREDE

I overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, informerer Perfetti van Melle Benelux B.V. (herefter ”PVM”) fortæller, at de personlige oplysninger (i det følgende benævnt ”Personoplysninger”) oplyst til PVM vil blive indsamlet og behandlet under kontrol af PVM i overensstemmelse med følgende:

a.           Formål og lovlighed af behandling

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for håndtering af forholdet mellem dig og PVM. For ordentligt at håndtere denne relation, vil PVM behandle personoplysninger, der også kan omfatte særlige kategorier af personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger, racemæssig eller etnisk baggrund, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og religiøse overbevisning.

Behandlingen af personoplysninger kan ske elektronisk og manuelt baseret på logiske og funktionelle kriterier i overensstemmelse med de formål, hvortil personoplysningerne indsamles, og altid i overensstemmelse med de relevante love om databeskyttelse.

b.           Omfanget af kommunikation og formidling af data.

Personoplysningerne behandles kun af personale, der er autoriseret af PVM, eller af tredjepartsvirksomheder (herunder andre PVM-koncerner), institutioner eller fagfolk, der som databehandlere udfører specifikke behandlingstjenester eller aktiviteter, der supplerer de formål, der henvises til ovenfor.

De personlige data vil ikke blive videregivet på nogen måde.

c.            Overførsel af personoplysninger til et tredjeland

Det kan også være nødvendigt for håndtering af vores forhold, at nogle af personoplysningerne overføres til tredjelande, hvor andre Perfetti Van Melle Gruppe-selskaber eller PVM-partnere er placeret.

d.           Opbevaringsperiode

Personoplysningerne opbevares så længe forholdet er i kraft. Derefter holdes personoplysningerne kun så længe, som det er nødvendigt for at overholde enhver lovbestemmelse, der kan pålægge PVM forpligtelsen til at opbevare personoplysningerne i længere tid.

e.           Databeskyttelsesrettigheder

PVM oplyser, at du har ret til at kræve adgang til og berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger eller indskrænkning eller indsigelse mod behandling, ligesom retten til dataoverførbarhed eller til tilbagekaldelse af samtykke givet, ved henvendelse til PVM i en skriftlig meddelelse til Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller ved at sende en mail til pvmdpo@it.pvmgrp.com til den databeskyttelsesansvarlige.

Du har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed

Ved underskrift af nærværende dokument, giver du dit samtykke til behandling af personoplysninger med henblik herpå. PVM informerer dig om, at du til enhver tid kan tilbagekalde det nævnte samtykke.